• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Искане №ВА-3/П/ОС/2019г. за изменение на ПУП за имот №62788.9.30, урбанизирана територия, с начин на трайно ползване "за вилна сграда" по КККР на  с.Рогачево, общ.Балчик

Прикачени файлове: