• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


публикувано 21.11.2018 г.

П О К А Н А

за работна среща с работодатели от Община Балчик

с екипа по Проект № BG05M9ОP001-2.005-0068

              „Насърчаване достъпа до заетост на уязвимите групи  от Община Балчик"

                                                           5 декември 2018 г.   -  11.00 часа

 

           Екипът на проект  „Насърчаване достъпа до заетост на уязвимите групи от Община Балчик " кани работодатели от Община Балчик на работна среща с цел предоставяне на информация за възможностите работодателите да наемат на работа лица в неравностойно положение.


Дневен ред

1.Нови моменти в нормативната уредба, преференции и задължения на работодателите, наемащи за работа хора с увреждания

2. Хора с увреждания от Община Балчик, с право на работа и възможности за включване в заетост.


                                                          

 Място: заседателна зала на Културен център „Мелницата" - Балчик