• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Заседания на постоянни комисии

1. Заседание на постоянната комисия по бюджет, финанси, евроинетграция и еврофондове на 18.02.2019 г. (понеделник) от 16.00 часа;

2. Заседание на постоянната комисия по здравеопазване, спорт и социални дейности на 18.02.2019 г. (понеделник) от 16.30 часа.