• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


З  А  П  О  В  Е Д

 № 164/07.02.2019 г.
Балчик

 

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 6 от Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на община Балчик; чл. 24, ал. 3 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Балчик , във връзка с празниците ПЪРВИ МАРТ и ОСМИ МАРТ

  О П Р Е Д Е Л Я М :

 1. Площи за търговия на открито с цветя и мартеници за периода от 12.02.2019 г. до 10.03.2019 г., както следва:

1. Пл."Рибарски" - до автобусни спирки.

2. Център  - до автоспирка  пл."21-ви септември"

3. Пред мебелна къща "Круни"

4. Пл."Възраждане" - до автобусната спирка

5. Кв."Балик"-  общински пазар

6. Кв."Балик" - до автобусна спирка /пред сладкарница "Шоколино"/

7. Кв. "Балик" - пред търговски комплекс "Форум"

8. Кв. "Левски" - до автоспирка /"Акапулко"/


2. Такса за ползване на местата в горепосочения период не се заплаща.

3. Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на г-н Митко Петров - зам.- кмет на Община Балчик.

Настоящата заповед да се публикува в местния печат и сайта на общината и се сведе до знанието на РУП - Балчик за сведение  и на  Общинско предприятие БКС за сведение и изпълнение .


НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ
Кмет на Община Балчик