публикувано на 14.01.2019 г.

ПОКАНА

  ЗА ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

по Проект „Повишаване конкурентоспособността на хората в предпенсионна възраст чрез подобряване  на тяхната квалификация и образование" ("Advanced Competitiveness Through Improvement, Vision and Education" - ACTIVE)

           

           УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

           

Община Балчик има удоволствието да Ви покани на  Заключителна пресконференция за представяне резултатите  по  проект „Повишаване конкурентоспособността на хората в предпенсионна възраст чрез подобряване на тяхната квалификация и образование" ("Advanced Competitiveness Through Improvement, Vision and Education" - ACTIVE), изпълняван по Програма INTERREG V-A Румъния - България, с регистрационен номер 16.4.2.001; e-MS code: ROBG 148".


Пресконференцията ще се състои на 25.01.2019  г. от 10:30 часа в залата на Общинска администрация гр. Балчик.

       

Благодарим Ви за присъствието!