Уведомление от "НИКА ТУР"ЕООД за "Изграждане на хотел и спортна зала" в ПИ 39459.25.529, землището на с.Кранево, общ.Балчик

Прикачени файлове: