Искане от "СОНЯ ЕМ" ООД за изграждане на "Център за социални услуги и грижи" в ПИ 03174.501.181, по плана на с.Безводица, общ.Балчик, обл.Добрич

Прикачени файлове: