• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

04.12.2018 г.

Искане за проектиране и изграждане на "Център за социални услуги и грижи" в ПИ 66250.501.111, по плана с. Сенокос, община Балчик, област Добрич.