• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

решение №ВА176-ПР/2018г. - укрепителни и противоерозионни мероприятия по склона къв морето на ПИ 53120.106.438 по кк на м-ст "Фиш-фиш", з-ще на с. оброчище, възложител "МДС-Груп Варна" ООД

Прикачени файлове: