• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Продължаване срока на действие на разрештелно за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води №2334 0009/23.10.2015г. с решение №123/05.11.2018г. на Басейнова Дирекция - Варна - на ПСОВ Балчик, възложител община Балчик, ползвател ВиК Добрич

Прикачени файлове: