• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Укрепителни и противоерозионни мероприятия към прилежащ откос, ПИ 53120.106.438 по КК на м."Фиш-фиш", землището на с.Оброчище, общ.Балчик.

Прикачени файлове: