• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Укрепителни и противоерозионни мероприятиякъм прилежащ откос, ПИ 53120.106.443  и ПИ 53120.106.417 по КК на м. "Фиш-фиш", землището на с.Оброчище, общ.Балчик.

Прикачени файлове: