• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


ОБЩИНА БАЛЧИК кани всички превозвачи, които отговарят на изискванията за извършване на обществен превоз на пътници и проявяват интерес към изпълнението на посочените маршрутни разписания да ги разгледат и да се запознаят с условията за изпълнението им в стая 105 в Община Балчик.

Със Заповед №ОКД-10-02-2/13.07.2018г. на Областен управител на Област Добрич, на Община Балчик е предоставено правото да възлага пряко превозите по автобусни линии от републиканската, областната и общинската транспортни схеми за срок от 2 години.

Маршрутни разписания по направление Балчик - Варна - Балчик

№8101 /с час на отпътуване 06.30 от гр.Балчик и 07.30 от гр.Варна/ - изпълнява се целогодишно

№8102 /с час на отпътуване 08.30 от гр.Балчик и 09.30 от гр.Варна/ - изпълнява се целогодишно

№8103 /с час на отпътуване 10.30 от гр.Балчик и 11.30 от гр.Варна/ - изпълнява се целогодишно

№8104 /с час на отпътуване 12.30 от гр.Балчик и 13.30 от гр.Варна/ - изпълнява се целогодишно

№8106 /с час на отпътуване 14.30 от гр.Балчик и 15.30 от гр.Варна/ - изпълнява се целогодишно

№8107 /с час на отпътуване 16.30 от гр.Балчик и 18.00 от гр.Варна/ - изпълнява се целогодишно

№8108 /с час на отпътуване 18.30 от гр.Балчик и 19.30 от гр.Варна/ - изпълнява се целогодишно

№8109 /с час на отпътуване 07.30 от гр.Балчик и 09.00 от гр.Варна/ - изпълнява се в периода 15.05-30.09

№8110 /с час на отпътуване 11.00 от гр.Балчик и 12.00 от гр.Варна/ - изпълнява се в периода 15.05-30.09

№8111 /с час на отпътуване 17.30 от гр.Балчик и 19.00 от гр.Варна/ - изпълнява се в периода 15.05-30.09

Маршрутни разписания по направление Балчик - Добрич - Балчик

№ II-1/02 /с час на отпътуване 08.30 от гр.Балчик и 11.45 от гр.Добрич/ - изпълнява се целогодишно

№ II-1/04 /с час на отпътуване 12.20 от гр.Балчик и 13.45 от гр.Добрич/ - изпълнява се целогодишно

№ II-1/06 /с час на отпътуване 14.50 от гр.Балчик и 16.40 от гр.Добрич/ - изпълнява се целогодишно

Маршрутни разписания по направление Балчик - Змеево - Балчик

№ 3.1 /с час на отпътуване 07.00 от гр.Балчик и 07.45 от с.Змеево/ - изпълнява се целогодишно

№ 3.2 /с час на отпътуване 12.30 от гр.Балчик и 13.25 от с.Змеево/ - изпълнява се целогодишно


Лице за контакти - Татяна Василева

0579 71054