• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

публикувано на 26.09.2018 г.

Юридическо/физическо лице

Представляващ

съобщение

изх. номер

1

Гюнал Яшар Тосун


94-00-614_002/26.09.2018

2

Севгин Ридванов Мехмедов


94-00-615_002/26.09.2018

3

Митка Стоянова Димитрова


94-00-192_002/26.09.2018

4

Величка Добрева Кюркчиева


94-00-195_002/26.09.2018

5

Илхан Юсеинов Мехмедов


94-00-839/26.09.2018

6

Красимира Атанасова Петрова


94-00-205_002/26.09.2018

7

Еленка Григорова Темелкова


94-00-140_002/26.09.2018

8

Пламен Спасов Петров


94-00-206_002/26.09.2018

9

Игор Владимирович Волков


94-00-694_002/26.09.2018

10

Сюзън Хол


94-00-695_002/26.09.2018

11

Йорданка Диянова Николова


94-00-691_002/26.09.2018

12

Нина Иванова Ангелова


94-00-684_002/26.09.2018

13

Селчук Исметов Юнузов


94-00-622_002/26.09.2018

14

Мария Ангелова Минкова


94-00-316_002/26.09.2018

15

Джелал Ибрямов Юсуфов


94-00-619_002/26.09.2018

16

Райна Петкова Дочевска


94-00-118_002/26.09.2018

17

Айше Акъ Мехмедова


94-00-620_002/26.09.2018

18

Първан Захариев Първанов


94-00-139_002/26.09.2018

19

Ренгинал Ибрям Ахмед


94-00-197_002/26.09.2018

20

Атанас Руменов Славов


94-00-483_002/26.09.2018

21

Маргарита Рафаилова Николова


94-00-202_002/26.09.2018

22

Наталия Николаевна Чибискова


94-00-466_002/26.09.2018

23

Юлия Станиславова Ползикова


94-00-580_002/26.09.2018

24

Иън Джеймс Шипман


94-00-671_002/26.09.2018

25

Алексей Валериевич Миницки


94-00-581_002/26.09.2018

26

Ремзие Ахмедова Хасанова


94-00-465_002/26.09.2018

27

Веселин Борисов Жеков


94-00-836/26.09.2018

28

Джейн Петрова Куманова


94-00-838/26.09.2018

29

Каммила - Томас ЕООД

Каммила Джамиле Биндамен

 63-00-75_002/26.09.2018

30

Тони - 87 ДЗЗД

Антон Стефков Стоянов

26-00-91_002/26.09.2018

31

Терракоп ЕООД

Милен Иванов Маринов

63-00-95_002/26.09.2018

32

СИМ 1  ООД

Милена Илиева Йорданова

26-00-173_002/26.09.2018

33

Джи Би Голф ООД

Джордо Кейт Бъкли - ликвидатор

26-00-220/26.09.2018

34

Ей Ей Ви 2004 ЕООД

Маартен Луит

26-00-158_002/26.09.2018

35

КМ Транс БГ ЕООД

Красимир Николов Колев

63-00-92_002/26.09.2018