• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

"Изграждане на ново водовземно съоръжение /каптаж/ и водоем за напояване на 30 дка овощни насаждения и поливане на тревни площи, както и монтирани на ЛПСОВ" в имот 66250.502.5 площ от 2,443 дка, трайно предназначение на треторията - урбанизирана, начин на трайно плозване - за стопански двор, с. Сенокос, "Аграпакт" ЕООД

Прикачени файлове: