• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Изграждане на съоръжение на техн. инфраструктура: Преустройство на Приемно-предавателна станция VA4274 на "БТК" ЕАД и Приемно - предавателна станция №4212 на "Теленор България" ЕАД, възложител "Комюникейшън Консултинг " ООД предтавлявана от Шулстъд

Прикачени файлове: