• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващо съоръжение №21590275/27.08.18г. от сондаж С-1х "Лафи - Балчик", намиращ се в имот №02508.526.216 по плана на гр. Балчик, собственик "ЛАФИ" ООД 

Прикачени файлове: