• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

"Монтиране на дестилерия за преработка на етерично-маслени култури", в поземлен имот с идентификатор 02508.55.248, Промишлена зона, ул. "Черно море" 75 А, гр. Балчик, с възложител Добромир Донев, с. Сенокос, общ. Балчик, обл. Добрич.

Прикачени файлове: