• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Измение на Подробен устройствен план "План за застрояване и регулация на имот (ПУП-ПРЗ) в обхвата на УПИ II, кв. 137 по плана на ж.к. "Балик", гр. Балчик с цел разделяне на УПИ и отреждане за Жс, гаражи, озеленяване и социална инфраструктура"

Прикачени файлове: