• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

фирмата Хидрострой - разширява дейността по оползотворяване на строителните отпадъъци чрез влагането им в обратни насипи в обекти на територията на областите Добрич и Варна, включващо община Балчик. Площадките на които ще се извършват строително-монтажните дейности са собственост на Хидрострой.

Прикачени файлове: