• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


публикувано на 23.05.2018 г.

ПОКАНА

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

 

по Проект „Повишаване конкурентоспособността на хората в предпенсионна възраст чрез подобряване  на тяхната квалификация и образование" ("Advanced Competitiveness Through Improvement, Vision and Education" - ACTIVE)

           УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,


Община Балчик има удоволствието да Ви покани на пресконференция за представяне на проект „Повишаване конкурентоспособността на хората в предпенсионна възраст чрез подобряване на тяхната квалификация и образование" ("Advanced Competitiveness Through Improvement, Vision and Education" - ACTIVE), изпълняван по Програма INTERREG V-A Румъния - България, с регистрационен номер 16.4.2.001; e-MS code: ROBG 148".

            Пресконференцията ще се състои на 29.05.2018 г. от 11:00 часа в  залата на 6-тия етаж на КИЦ «Мелницата» - Балчик .

    

Благодарим Ви за присъствието!