• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


публикувано на 27.04.2018 г.

Имена

ПРЕДСТАВЛЯВАЩ

съобщение

изх. номер

1

КАРАБЕЛНИКОВ М ЕООД

МИХАЙЛО КАРАБЕЛНИКОВ

30-2312-1#2/27.04.18 г.

2

ЕЛЕУСА МАРИЯ ООД

ЛОИЗОС ГРИГОРИАДИС

63-1651-1#2/27.04.18 г.

3

НУРУС АНД ХОЛС ИНВЕСТМЪНТ ООД

СТИВЪН ГОРМАН

63-939-1#2/27.04.18 г.

4

БАРАКА ДИВЕЛОПМЕНТ ЕНД ЕНТЪРПРАЙСИС ЕООД

ШМОЕЛ БАНТКИЯ

30-1723-1#2/27.04.18 г.

5

КОСМАР ООД

КОНСТАНТУНО КОНСТАНТИНОС

63-1654-1#2/27.04.18 г.

6

ЯНД ЕНД КО ООД

ЯН ЛЕСЛИ ХОКИН

30-1948-1#2/27.04.18 г.

7

ЛЪКИ 7 ПРОПЪРТИС ООД

ДЖАНИС ЕВЪНС

30-1023-1#2/27.04.18 г.

8

БИЙГЪН ООД

СЮЗЪН ИЙГЪН

30-1020-1#2/27.04.18 г.

9

ХМГ БЪЛГАРИЯ ЕООД

ХАНАН МОР

63-606-1#2/27.04.18 г.

10

ЗЕРОЛ ЕАД

ГЕОРГИ ПАНЧЕВ

63-1666-1#4/27.04.18 г.

11

ЕМ ЕМ ПРОПЪРТИС ООД

МУНИЙБ АМИД

30-1110-1#4/27.04.18 г.

12

ТИЙ ЕЛ ЕЙЧ ООД

АНТЪНИ ХОЛБРУК

63-1831-1#2/27.04.18 г.

13

ВАРНА ИНВЕСТ 2005 ООД

ВЛАДИМИР ЛАПИНИН

30-1025-1#2/27.04.18 г.

14

ОСБ ДФС ДОБРУДЖА СНЦ

ГЕОРГИ АТАНАСОВ

63-1498-1#2/27.04.18 г.

15

ЗЕФ ЕНД КО ООД

МОХАМЕД КХАН

63-808-1#2/27.04.18 г.

16

ПИРАМИДА ЛИМИТИД ООД

ИВАЙЛО ЧЕВАРГАНОВ

63-1466-1#2/27.04.18 г.

17

МЕГА ТУР ЕООД

МАРИЯН СТОЕВ

30-1188-1#2/27.04.18 г.

18

КЛОЛИТИ ХАТЧЕС ЕООД

ШОН ХАРЛЕЙ

30-2013-1#2/27.04.18 г.

19

БАЛКАН ТЕХНИКЪЛ СЪРВИСИС ЕООД

ДЪГЛАС СМИТ

63-2895-1#2/27.04.18 г.

20

КЕДЪР АГРО ЕООД

АНДРЕЙ БОРИСЕНКО

30-2635-1#2/27.04.18 г.

21

ГОЛДЪН РЕЙН ООД

КРИСТИАНУС ВЛААР

63-1493-2#2/27.04.18 г.

22

ХАРВИ И АПКОТТ ПРОДЖЕКТС ЕООД

ЕЛЕНА ИВАНОВА

63-1505-1#2/27.04.18 г.

23

СВЕТЛА ТОДОРОВА СТОЙЧЕВА


94С-643-1#2/27.04.18 г.

24

МИРОСЛАВ ГЕОРГИЕВ ЛАСКОВ


94М-2277-1#2/27.04.18 г.

25

ГАЛЯ КОСТАДИНОВА СТОЙЧЕВА


94Г-10-5#2/27.04.18 г.

26

МИРОСЛАВ ИВАНОВ АМИРОВ


94М-201-1#2/27.04.18 г.

27

СИМЕОН КОЛЕВ МОНОВ


94С-1879-1#2/27.04.18 г.

28

ДАНИЕЛА ДИМИТРОВА ВАСИЛЕВА


94Д-1992-1#2/27.04.18 г..

29

СВЕТЛАНА КОСТАДИНОВА БАРОНОВА


94С-2691-1#2/27.04.18 г.

30

КАТЯ ГЕОРГИЕВА ЖЕКОВА


94К-1199-1#2/27.04.18 г.

31

АНЕЛИЯ КОЛЕВА ДИМИТРОВА


94А-1557-1#2/27.04.18 г.

32

ДИЯН ВАСИЛЕВ ИВАНОВ


94Д-1990-1#2/27.04.18 г.

33

ЙОРДАН КОСТАДИНОВ СЪБЕВ


94Й-409-1#2/27.04.18 г.

34

ТАНЯ ЙОРДАНОВА СЪБЕВА


94Т-806-1#2/27.04.18 г.

35

СЕВДА ФИЛИПОВА ИЛИЕВА


94С-2646-1#2/27.04.18 г.

36

АНГЕЛ СТОЯНОВ ДОБРЕВ


94А-1553-1#2/27.04.18 г.

37

ВАСИЛ ДИМИТРОВ БОРИСОВ


94В-819-1#2/27.04.18 г.

38

МАРИЯНА ПЕТРОВА БОРИСОВА


94М-2272-1#2/27.04.18 г.

39

РУМЕН КИРИЛОВ ЧАМУРЛИЙСКИ


94Р-611-1#2/27.04.18 г.

40

ВАСИЛКА САВОВА ЧАМУРЛИЙСКА


94В-878-1#2/27.04.18 г.

41

СТОЯН СТЕФАНОВ МИТЕВ


94С-1733-1#2/27.04.18 г.

42

СТЕЛИЯН КОСТАДИНОВ СТАНЧЕВ


94С-37-1#2/27.04.18 г.

43

ЗЛАТКА МАРИНОВА МИНЧЕВА


94З-182-1#2/27.04.18 г.

44

АЛЕКСАНДЪР ВАСИЛЕВ АЛЕКСИЕВ


94А-1540-1#2/27.04.18 г.

45

МАРКО ДРАГНЕВ ГЕОРГИЕВ


94М-2284-1#2/27.04.18 г.

46

СТАНКА ВЪЛЧЕВА БЛИЗНАКОВА


94С-2662-1#2/27.04.18 г.

47

ВЕНЦИСЛАВ ГЕОРГИЕВ БЛИЗНАКОВ


94В-1549-1#2/27.04.18 г.

48

ЖЕЧКА ИВАНОВА ЙОРДАНОВА


94Ж-353-1#2/27.04.18 г.

49

ЕРДЖАН КЯЗИМОВ ТАХИРОВ


94Е-408-1#2/27.04.18 г.

50

ПЕТЯ КОСТОВА РУСЕВА


94П-1051-1#2/27.04.18 г.

51

АНЕТА БЛАГОВЕСТ БАНОВА


94А-1545-1#2/27.04.18 г.

52

СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА МОРЯНОВА


94С-622-1#2/27.04.18 г.

53

ИВАНКА ДИМОВА ДИМОВА


94И-1478-1#2/27.04.18 г.

54

ЕЛКА МИТЕВА ГЕНЧЕВА


94Е-954-1#2/27.04.18 г.

55

ЛЮБКА ХРИСТОВА КАЛОЯНОВА


94Л-134-2#2/27.04.18 г.

56

БИСЕР БОЯНОВ БОГДАНОВ


94Б-15-2#2/27.04.18 г.

57

ВАСИЛ ДИМИТРОВ АТАНАСОВ


94В-751-1#2/27.04.18 г.

58

МАРИЙКА АТАНАСОВА ПЕТРОВА


94М-1608-1#2/27.04.18 г.

59

ЙОРДАНКА ДИМИТРОВА РАНГЕЛОВА


94Й-413-1#2/27.04.18 г.

60

АЛБЕНА ТОДОРОВА НИКОЛОВА


94А-1569-1#2/27.04.18 г.

61

НАТАЛИЯ ВАСИЛЕВА АЛЕКСИЕВА


94Н-1428-1#2/27.04.18 г.

62

НИКОЛАЙ ИВАНОВ НИКОЛОВ


94Н-1206-1#2/27.04.18 г.

63

РОСЕН ТОДОРОВ НЕНЧЕВ


94Р-763-1#2/27.04.18 г.

64

МАРИЯ БОЖИДАРОВА ДОЧЕВА


94М-2292-1#2/27.04.18 г.

65

ДЕСИСЛАВА ГЕОРГИЕВА РАДУШЕВА


94Д-955-1#2/27.04.18 г.

66

ЕРДЕМ СЕЗГИНОВ КАДИРОВ


94Е-977-1#2/27.04.18 г.