На 18 август 2017 г. община Балчик стартира изпълнението на проект „Повишаване конкурентоспособността на хората в предпенсионна възраст чрез подобряване  на тяхната квалификация и образование" ("Advanced Competitiveness Through Improvement, Vision and Education" - ACTIVE). Проектът се изпълнява по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България, приоритетна ос 4 „Квалифициран и приобщаващ регион" в партньорство с общините Тузла /Tuzla/, Аджиджеа /Agigea/ и Компана /Cumpana/ - окръг Констанца - Румъния.

Конкретна цел на проекта от една страна е да се увеличи нивото на заетост на възрастните хора чрез намаляване на професионалната несъвместимост на търсенето и предлагането на работните места, дължащо се на ниското или остаряло ниво на образование, а от друга - да осигури предпоставките за внедряване на възрастните хора на пазара на труда, за да поддържат активно и здравословно остаряване.

Целта ще бъде постигната чрез:

-      Провеждане на 7 обучения на група от 50 човека на възраст между 50 и 70 години, които безвъзмездно ще бъдат включени в курс за повишаване на квалификацията в една от следните професии: „Пекар", „Водопроводчик", „Администратор", „Охранител" и „Детегледач". Като всички 50 курсисти ще преминат компютърен курс за начинаещи и чуждо езиково обучение - по избор английски, италиански, испански или немски език. Курсовете за обучение ще се провеждат в зала оборудвана и обзаведена в рамките на проекта  ACTIVE.

-       Изготвяне на уебсайт, на който ще бъде публикувана информация за всичко свързано с проекта, новини, дейности,  резултати, прессъобщения, видеозаписи на пресконференциите. Уебсайта ще бъде на разположение на румънски английски и български език. Платформата ще има най-малко една база данни с местни и трансгранични работодатели, всеки работодател може да направи свой  публичен профил и да качи обявление за работа, също така ще бъде създадена група за дебати за всички стажанти.

-      В рамките на проекта ще бъде подписано Споразумение за заетост и сътрудничество съвместно с областните агенции за заетост от Румъния и България. Целта на споразумението е намиране на решения и политики, които да направят района по-приятелски по отношение на заетостта на по-възрастните работници.

-      Организиране на трудова борса на която ще могат да се срещнат предлагащи и търсещи работа от Румъния и България.

-      Изготвяне на Стратегия за увеличаване на заетостта на възрастни хора.


Бюджет на проекта: 446 981,32 EUR, за Община Балчик - 135 798,00 EUR или 265 593,73 лв.

Срок на изпълнение: 18.08.2017-18.02.2019

Официална страница: https://proiectactive.ro/