СЪОБЩЕНИЕ


Община Балчик уведомява, че от 05.02.2018 г. отново се приемат заявления за закупуване на абонаментни карти с намаление за вътрешноградския транспорт и/или в района на вилна зона до спирка „Орехите". Документите се подават в отдел ГРАО /деловодство/ в Общинска администрация - гр. Балчик.


Сроковете за подаване на заявления за закупуване на абонаментни карти с намаление за вътрешноградски транспорт и/или в района на вилна зона до спирка "Орехите" са както следва:

  • за месец III, IV 2018 г. - от 05.02 до 16.02.2018 г.

  • за месец V, VI, VII 2018 г. - от 28.03 до 11.04.2018 г.


Сроковете за издаване на картите в офиса на превозвача са, както следва:

  • за месец III, IV 2018 г. - от 21.02 до 09.03 2018 г.

  • за месец V, VI, VII 2018 г. - от 16.04 до 27.04.2018 г.


Не се разглеждат заявления, подадени след посочения краен срок за съответния период и/или без приложени копия на документи /разпореждане за отпускане на пенсия или решение на ТЕЛК за освидетелстване на трайно намалена работоспособност - за хора с увреждания/.

Документи за закупуване на карта не е необходимо да подават пенсионери и хора с увреждания, които имат закупена карта за последното тримесечие на 2017г. Всички останали, които не са ползвали карта през последното тримесечие на 2017г., са длъжни, в горепосочените срокове, да проверят дали името им фигурира в списъка или да подадат документи за закупуване на карта в отдел ГРАО /деловодство/.

Всички правоимащи с експертни решения на ТЕЛК с изтекъл срок на валидност, е необходимо отново да подадат заявление за закупуване на карта, към което да приложат копие на актуално решение на ТЕЛК.
НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ

Кмет на Община Балчик