• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

публикувано на 03.01.2018 г.

ЕГН/ Булстат 

Имена

Представляващ

съобщение
изх. номер

1


ЕХЛИМАН ИСАКОВА ПОЛАТ


94Е-949-1#2/03.01.18 г.

2


ТЕСЖАН РАМИС МУЙДИНОВА


94Т-646-1#2/03.01.18 г.

3


МАРИЯНА ИВАНОВА ЙОРДАНОВА


94М-2293-1#2/03.01.18 г.

4


КАМЕН ИГНАТОВ ДЕМИРОВ


94К-1191-1#2/03.01.18 г.

5


ДМИТРО ЮРИЕВИЧ ДОНСКОВ


94Д-2000-1#2/03.01.18 г.

6


ИННА АЛЕКСАНДРОВНА ДОНСКОВА


94И-1481-1#2/03.01.18 г.

7


БЕДРИ АЙВАЗОВ ЯШАРОВ


94Б-333-1#2/03.01.18 г.

8


ДИМИТЪР САВОВ ЙОРДАНОВ


94Д-1366-1#2/03.01.18 г.

9


ЛИЗА МАРИ КИНГ


94Л-332-1#2/03.01.18 г.

10


ТУЕЙН КОДЖО КИНГ


94Т-467-1#2/03.01.18 г.

11


МЕРТЕЛ МЕТИН КУРБАН


94М-2281-1#2/03.01.18 г.

12


ИСМАИЛ МУСТАФОВ ХАЛИЛОВ


94И-144-1#2/03.01.18 г.

13


ЯНКО АНДРЕЕВ ФИЛИПОВ


94Я-246-1#2/03.01.18 г.

14


ТОШКО ГЕОРГИЕВ АНАСТАСОВ


94Т-470-1#2/03.01.18 г.

15


КАТАРИНА ГУМАН


94К-1184-1#2/03.01.18 г.

16


ТОМАШ ГУМАН


94Т-805-1#2/03.01.18 г.

17


ЖЕЧО ДИМИТРОВ ЖЕЧЕВ


94Ж-109-1#2/03.01.18 г.

18


МАРИЯН ДЕМИРЕВ ЧАКЪРОВ


94М-1145-1#2/03.01.18 г.

19


ХРИСТО АЛЕКСАНДРОВ БОГДАНОВ


94Х-181-1#2/03.01.18 г.

20


АЙШЕ НЕДЖИБ АЛИ


94А-869-1#2/03.01.18 г.

21


ОРХАН ИСМАИЛОВ ИБРЯМОВ


94О-33-1#2/03.01.18 г.

22


МИТА ГЕОРГИЕВА АНАСТАСОВА


94М-182-1#2/03.01.18 г.

23


ТОНИ МИТКОВ ИЛИЕВ


94Т-497-1#2/03.01.18 г.

24


МАСЛЮКОВ АЛЕКС


94М-2308-1#2/03.01.18 г.

25


ТОДОР ИВАНОВ ТОДОРОВ


94Т-469-1#2/03.01.18 г.

26


ПЛАМЕН КИРИЛОВ УЗУНОВ


94П-869-1#2/03.01.18 г.

27


КАМЕН РУМЕНОВ АНГЕЛОВ


94К-1174-1#2/03.01.18 г.

28


ДЖАМИЛА РАЖА МОХАМЕД АБДУЛА


94Д-1976-1#2/03.01.18 г.

29


ЮЛИЯН ЖИВКОВ ЖИВКОВ


94Ю-223-1#2/03.01.18 г.

30


СТИВЪН СИМКИН


94С-2648-1#2/03.01.18 г.

31


АЛИС ТЕРЕСА МАККАФИ


94А-1548-1#2/03.01.18 г.

32


СЕВДАЛИНА ВЛАДИМИРОВА МАКСИМОВА


94С-2658-1#2/03.01.18 г.

33


СОФКА КУЗМАНОВА СТАНЕВА


94С-2656-1#2/03.01.18 г.

34


ДАНИЕЛА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА


94Д-1982-1#2/03.01.18 г.

35


СЛАВЧО ВЕЛИКОВ АСЕНОВ


94С-494-2#2/03.01.18 г.

36


МАРТИН АСЕНОВ ЧЕЛИКОВ


94М-496-1#2/03.01.18 г.

37


АЛКИН РУШЕНОВ АДИЛОВ


94А-1544-1#2/03.01.18 г.

38


НОНА СЪБЕВА ТЕКЕРЛИ


94Н-112-1#2/03.01.18 г.

39


ВЕСЕЛИН СЕВДАЛИНОВ СТЕФАНОВ


94В-1431-2#2/03.01.18 г.

40


ЖЕНИ БОРИСЛАВОВА ШЕНЕР


94Ж-21-1#2/03.01.18 г.

41


ВЕСЕЛИН АНГЕЛОВ АСЕНОВ


94В-885-1#2/03.01.18 г.

42


НИКОЛИНКА ТИМОФЕЕВА НИКОЛОВА


94Н-754-1#2/03.01.18 г.

43


АЛИ МЪСТЪК АМЕТ


94А-357-1#2/03.01.18 г.

44


СТАНКА ВАСКОВА МАРИНОВА


94С-1677-1#2/03.01.18 г.

45


РУЖДИ ИСМАИЛ АЛИ


94Р-248-1#2/03.01.18 г.

46


САШО СИМЕОНОВ СИМЕОНОВ


94С-2635-1#2/03.01.18 г.

47


ЙОРДАН ИЛИЕВ ДИМИТРОВ


94Й-252-1#2/03.01.18 г.

48


РАДИ ДИКОВ РАДЕВ


94Р-693-3#2/03.01.18 г.

49


МЕТИН САДЪК ЗЕКИРИЯ


94М-1532-1#2/03.01.18 г.

50


МИРОСЛАВ ТОДОРОВ СТОЙЧЕВ


94М-1206-1#2/03.01.18 г.

51


МЮСЛЮМ МЮМЮНОВ ВЕЛИЕВ


94М-1448-1#2/03.01.18 г.

52


НАДЕЖДА ПЕТРОВА ГОСПОДИНОВА


94Н-963-1#2/03.01.18 г.

53


ИЛИЯ ГЕОРГИЕВ ИЛИЕВ


94И-983-2#2/03.01.18 г.

54


ХАСАН ХЮСЕИНОВ ХАСАНОВ


94Х-228-1#2/03.01.18 г.

55


РАИМ ХЮСЕИНОВ ХАСАНОВ


94Р-634-1#2/03.01.18 г.

56


СНЕЖАНА АНТОНОВА АНГЕЛОВА


94С-1580-1#2/03.01.18 г.

57


СТЕФКА НЕДЯЛКОВА МИХАЙЛОВА


94С-1572-1#2/03.01.18 г.

58


ДЖАНАН НИХАТ САИД


94Д-279-1#2/03.01.18 г.

59


ТАНЕР ТАХИР ДЕМИР


94Т-515-1#2/03.01.18 г.

60


ЕРДИНЧ ОСМАНОВ КЕРИМОВ


94Е-622-1#2/03.01.18 г.

61


ТИХОМИР ЙОРДАНОВ ГОСПОДИНОВ


94Т-96-1#2/03.01.18 г.

62


СЪБИ АСЕНОВ ГЕОРГИЕВ


94С-1476-1#2/03.01.18 г.

63

148122367

ВЕРА ПРОПЪРТИС ЕООД

МИХАИЛ КАРАКУЛИС

63-93-1#2/03.01.18 г.

64

125571901

ТОП ПРОПЪРТИ ЕООД

МАРТИН БЕЙТМАН

30-1937-1#2/03.01.18 г.

65

148065966

ОМОНИЯ 2006 ООД

ГЕОРГИУС МАВРУДИС

63-978-1#2/03.01.18 г.

66

103972197

ЗИ ЗИ ИНТЕРНЕШИНЪЛ ЕООД

ЗИНОВИЯ АТАНАСИОС КАСАПИ

63-1757-1#2/03.01.18 г.

67

103823776

ЕС ЕЙЧ СИ ООД

ДАЯН РОДЖЪРС

63-1890-1#2/03.01.18 г.

68

148099872

ЕЙ ДЖЕЙ ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ БИ ДЖИ ООД

АНЕТ ДЖИЙН ПРУСТ

63-1853-1#2/03.01.18 г.

69

175442460

ИЛИУПАЛИС 2007 ЕООД

ТЕОДОРОС МУСКОВИАС

63-976-1#2/03.01.18 г.

70

175163083

ИТАКИ ИНВЕСТМЪНС ООД

ДИМИТРИС ЕВГЕНИУ

63-414-1#2/03.01.18 г.

71

148098101

СНАПИС ЕООД

КОНСТАНТИНОС СТАВРИ

63-972-1#2/03.01.18 г.

72

148062750

МАТЕО 2006 ЕООД

ТЕОДУЛОС ЕФТИМИУ

63-61-1#2/03.01.18 г.

73

148040009

Н.С.ГАВРИИЛ ЕООД

НИКОС ГАВРИИЛ

63-948-1#2/03.01.18 г.

74

124636926

АКОРД ХОЛД ЕООД

ДЕЙВИД НОЕЛ БЪРНИ

63-1835-1#2/03.01.18 г.