• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

публикувано на 05.09.2017 г.

Юридическо/физическо лице

Представляващ

съобщение

изх. номер

1

Антон Петров Йосифов


 94А-789-3#2/05.09.2017

2

Лолита Шулман


 94Л-222-1#2/05.09.2017

3

Димитър Славчев Славчев


94Д-1922-1#2/05.09.2017

4

Владимир Шулман


94В-870-1#2/05.09.2017

5

Себайдин Дервиш Сюлейман


94С-266-1#2/05.09.2017

6

Сабрие Ахмед Дервиш


94С-1320-1#2/05.09.2017

7

Николай Стефанов Желев


94Н-265-1#2/05.09.2017

8

Али Исмаилов Алиев


94А-1043-1#2/05.09.2017

9

Боян Богданов Янакиев


94Б-195-1#2/05.09.2017

10

Жасмина Марева Желева


94Ж-208-1#2/05.09.2017

11

Милена Костова Спасова


94М-1386-1#2/05.09.2017

12

Светлин Костов Спасов


94С-1570-1#2/05.09.2017

13

Сабрие Хюсеинова Исмаилова


94С-1640-1#2/05.09.2017

14

Шердин Демиров Исмаилов


94Ш-47-1#2/05.09.2017

15

Радка Петкова Стефанова


94Р-722-1#2/05.09.2017

16

Едат Ведатов Амдиев


94Е-346-1#2/05.09.2017

17

Сергей Дмитриевич Салабаш


94С-2215-1#2/05.09.2017

18

Марина Мировна Салабаш


94М-1498-1#2/05.09.2017

19

Людмила Кузманова Зарънова


94Л-252-1#2/05.09.2017

20

Стивън Марк Кейпуел


94С-1749-1#2/05.09.2017

21

Недялко Петков Димитров


94Н-1402-1#2/05.09.2017

22

Дебора ЛуисУолнъф


94Д-1299-1#2/05.09.2017

23

Мартин Сашев Асенов


94М-420-1#2/05.09.2017

24

Румен Илиев Ангелов


94Р-420-1#2/05.09.2017

25

Калоян Георгиев Колев


94К-453-1#2/05.09.2017

26

Ради Стефанов Иванов


94Р-747-1#2/05.09.2017

27

Гарант - РБ ЕООД

Румен Диков Близнашки

63-1456-1#2/05.09.2017

28

СуаллоуфийлдсПропъртиЕООД

Линда Маргарет Райд

63-651-1#2/05.09.2017

29

Еврофинанс ЕООД


30-1792-1#3/05.09.2017