• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

публикувано на 13.07.2017 г.

Решение № 264 от 13.06.2017 г. на Административен съд - Добрич по административно дело № 150 от 2017 г. относно чл. 29, ал.1; чл.31, ал.1; чл.33, ал.1 и ал.2 и чл.43, т.10 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Балчик, приета с Решение № 31 по протокол  № 5 от заседание на Общински съвет Балчик, проведено на 22.12.2016 год.


Прикачени файлове: