• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


УВЕДОМИТЕЛНИ ПИСМА

съгласно Наредба №13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейноститекуща 2020 година

дата на публикуванеобхватписмо (вх.№)
02.07.2020 г.
масив 532 - царевица, гр. Балчик63-00-312/01.07.2020 г.
масив 532 - царевица, гр. Балчик63-00-313/01.07.2020 г.
масив 532 - царевица, гр. Балчик
39-00-15/01.07.2020 г.
28.05.2020 г.
уведомление от "Коев агроинвест" ЕООД
63-000-248/27.05.2020 г.
14.05.2020 г.
гр. Балчик, масив 52526-00-359/12.05.2020 г.
08.05.2020 г.
гр. Балчик, масиви с пшеница: 501-543 39-00-2/07.05.2020 г.
гр. Балчик, масиви с царевица: 508-536 39-00-3/07.05.2020 г.
гр. Балчик, масиви със слънчоглед: 503-541 39-00-2/07.05.2020 г.
07.05.2020 г.
гр.Балчик, с.Гурково, с.Царичино26-00-317/04.05.2020 г.
15.04.2020 г.
гр.Балчик, с.Гурково, с.Царичино, с.Соколово63-00-184/15.04.2020 г.
30.03.2020 г.
гр. Балчик, масив 52526-00-292/27.03.2020 г.
гр.Балчик, с.Гурково, с.Тригорци, с.Царичино, с.Соколово70-00-56/17.03.2020 г.


  2019 година

дата на публикуване обхват писмо (вх.№)
25.10.2019 г.
гр. Балчик, масив 525
26-00-619/24/10.2019 г.
03.06.2019 г.
гр. Балчик
39-00-19/03.06.2019 г.
масив 536 63-00-211/30.05.2019 г.
масив 536
63-00-210/30.05.2019 г.
21.05.2019 г.
гр. Балчик 39-00-18/20.05.2019 г.
20.05.2019 г.
гр. Балчик 63-00-198/17.05.2019 г.
16.05.2019 г.
гр. Балчик, с. Гурково, с.Бобовец
70-00-72/15.05.2019 г.
14.05.2019 г.
гр. Балчик, масиви 536, 540, 541
39-00-17/10.05.2019 г.
09.05.2019 г.
гр. Балчик 39-00-16/08.05.2019 г.
гр. Балчик 39-00-15/08.05.2019 г.
08.05.2019 г. гр. Балчик, с. Гурково, с. Царичино, с.Соколово, с.Тригорци
26-00-282/08.05.2019 г.
гр. Балчик, с. Гурково, с. Царичино, с.Соколово, с.Тригорци 26-00-281/08.05.2019 г.
30.04.2019 г.
гр. Балчик 39-00-13/25.04.2019 г.
24.04.2019 г.
гр. Балчик 39-00-12/22.04.2019 г.
23.04.2019 г.
гр. Балчик, с. Гурково 63-00-166/23.04.2019 г.
18.04.2019 г.
гр. Балчик, с. Гурково, с. Царичино, с.Соколово
63-00-163/17.04.2019 г.
17.04.2019 г. гр. Балчик 70-00-66/16.04.2019 г.
15.04.2019 г.
гр. Балчик, с. Гурково 63-00-159/15.04.2019 г.
29.03.2019 г.
гр. Балчик, с. Гурково
63-00-126/27.03.2019 г.
гр. Балчик, с. Гурково, с. Царичино
63-00-125/27.03.2019 г.
27.03.2019 г.
гр. Балчик, масив 543 и 544, пшеница 26-00-247/25.03.2019 г.

2018 година

18.05.2018 г. гр. Балчик, масив 543 и 544 с царевица 30-508-3/17/05.2018 г.
10.05.2018 г. гр. Балчик, масив 525 с пшеница 30-508-2/09.05.2018 г.
гр. Балчик, масив 536 със слънчоглед 39-10-1/09.05.2018 г.
09.05.2018 г. гр. Балчик, масиви със слънчоглед: 508-536
39-19-4/08.05.2018 г.
гр. Балчик, масиви с царевица: 503-541
39-19-3/08.05.2018 г.
гр. Балчик, масиви с пшеница: 501-543
39-19-2/08.05.2018 г.
03.05.2018 г. гр. Балчик, с. Бобовец, с. Безводица - масиви с рапица 30-389-3/02.05.2018 г.
17.04.2018 г. гр. Балчик, с. Гурково, с. Царичино 30-2492-2/17.04.2018 г.
13.04.2018 г. гр. Балчик, масиви: 501-543 39-19-1/12.04.2018 г.
с. Царичино 33-561-1/11.04.2018 г.
29.03.2018 г.
гр. Балчик, с. Гурково, с. Царичино 30-2492-1/29.03.2018 г.
2017 година
01.06.2017 г. гр. Балчик 02508 м.501 39-19-8/01.06.2017 г.
17.05.2017 г.
гр. Балчик 02508 м.543
30-508-3/17.05.2017 г.
17.05.2017 г.
гр. Балчик 02508 м.525
30-508-2/17.05.2017 г.
15.05.2017 г.
гр. Балчик, с. Гурково, с. Тригорци, с. Царичино, с. Соколово 30-2492-6/15.05.2017 г.
15.05.2017 г.
с. Гурково, с. Царичино 30-2492-5/15.05.2017 г.
15.05.2017 г. гр. Балчик, масиви: 510-512, 515-517,525 39-19-4/15.05.2017 г.
15.05.2017 г. гр. Балчик, масиви: 502, 527 39-19-5/15.05.2017 г.
15.05.2017 г. гр. Балчик, масиви: 503, 506-509,525 39-19-6/15.05.2017 г.
15.05.2017 г. гр. Балчик, масиви: 512-514,519,524,526,529,532, 533,537,539,540 39-19-7/15.05.2017 г.
27.04.2017 г. гр. Балчик, с. Гурково, с. Тригорци, с. Царичино, с. Соколово 30-2492-3/27.04.2017 г.
27.04.2017 г. гр. Балчик, с. Гурково, с. Тригорци, с. Царичино, с. Соколово 30-2492-4/27.04.2017 г.
20.04.2017 г.
гр.Балчик, масиви: 501, 504,518, 520, 521, 523, 528, 530, 538, 540, 542
39-19-3/20.04.2017 г.
20.04.2017 г.
гр.Балчик, масиви: 503, 505, 507, 508, 509
39-19-2/20.04.2017 г.
20.04.2017 г.
гр.Балчик, масиви: 512, 513, 514, 519, 524, 526, 529, 532, 533, 537, 539, 541
39-19-1/20.04.2017 г.
04.04.2017 г.
гр. Балчик, с. Гурково, с. Тригорци, с. Царичино,
30-2492-2/04.04.2017 г.
31.03.2017 г.
гр. Балчик, с. Гурково, с. Дъбрава, с. Змеево, с. Кремена, с. Тригорци, с. Царичино
30-561-1/31.03.2017 г.