• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Лицата, стопанисващи туристически обекти, които не са получили категорийната си символика - удостоверение за утвърдена категория и табела, е необходимо да се явят в Община Балчик, стая 105, за получаването й. При неизпълнение на задължението по чл.137, ал.1, т.4 от Закона за туризма, следва прекратяване на категорията и публично оповестяване чрез средствата за масово осведомяване.