Заповед № РД-07-01-148/02.08.2016 г. за назначаване на комисия по чл. 37в, ал.1 от ЗСПЗЗ за определяне на масиви за ползване на земеделски земи

Прикачени файлове: