• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

На 4 май 2016 г. Община Балчик подписа договор с Министерството на труда и социалната политика за Проект № BG05M90PO001-2.002-0244, „Подкрепа за независим живот". По проекта ще бъдат предоставяни социалните услуги „личен асистент" и „домашен помощник".

Кандидатите, ползватели на услугите  трябва да са от следните целеви групи:

- Хора с увреждания и техните семейства

- Хора над 65 години с ограничения или в невъзможност за самообслужване

Кандидатите, които желаят да предоставят услугата „личен асистент"  или „домашен помощник"  не трябва да са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по реда на чл.68 от Кодекса за социално осигуряване.

Молби за ползване и предоставяне на  тези услуги могат да подават в Общинска администрация Балчик до 12.00 часа на 20 май 2016 г.