• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


„ГР. БАЛЧИК - „АК БАИР", АВАРИЙНО УКРЕПВАНЕ НА

УЛ. „ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ"

Динамиката на свлачищно-срутищните процеси, установени с актуализираното геодезическо заснемане през 2015 г., спрямо това от 2010 г., както и констатираното изтичане на води по склона и пукнатини по уличната настилка налага спешното укрепване на застрашения участък от ската над улица „Г. Бенковски".

Проектът включва следните мероприятия:

- Разчистване на ската от срутили се скални и земни маси и паднали дървета;

- Контролно-измервателна система (КИС);

- Полагане по ската на високоякостна анкерирана мрежа-завеса;

- Анкери за захващане на горен ръб мрежа;

- Анкери за укрепване на мрежа-завесата;

- Хоризонтални сондажни дренажи под ъгъл;

- Възстановяване на съществуващ траншеен дренаж;

- Почистване на съществуваща канавка - охранителен канал;

КИС се изгражда в началото на СМР. Системата включва: геодезически репери по терена 8 броя - изграждат се по съществуващия водоотвеждащ бордюр в горната част на ската и пиезометри 2 броя. Непосредствено след изграждането на КИС се прави нулево измерване.

Основният обем работа по реализация на укрепителната схема се извършва от специализиран екип алпинисти, преминали специален курс на обучение за направа на подобен тип укрепителни системи, притежаващи съответната правоспособност и оборудвани със съответната техника. Вземат се всички необходими мерки за осигуряване безопасната работа на работниците, като не се правят компромиси за поемане на каквито и да било рискове.

СТОЙНОСТ НА ДОГОВОРА С ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 314 430,00  лв. с ДДС