• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


Одобрен е проектът „Представяне на регионалното културно наследство в 3D" ("Advertising of Regional Cultural Heritage in 3D - Arch 3D"), който Община Балчик подготви съвместно с Община Мангалия - Румъния по Програма за трансгранично сътрудничество между Румъния и България 2014 - 2020, Приоритетна ос 2 „Един зелен регион", Специфична цел  2.1 „Подобряване на опазването и устойчивото използване на природното наследство, ресурсите и културното наследство".

Община Балчик е водещ партньор на проекта, по който за двете общини ще бъдат изработени по 10 -  3D филма, представящи културното и историческо им наследство. Те ще бъдат излъчвани на фасадата на „Мелницата" през летните месеци.

Ще бъде закупено и 3D оборудване, което за Балчик ще бъде монтирано в една от залите на „Мелницата", където целогодишно за туристите и гостите на Балчик ще се представят различни туристически, занимателни и образователни видеоклипове.   

Срокът за изпълнение на проекта е 24 месеца, а общата стойност - 1 488 200 евро, които ще бъдат разпределени  по равно за двете общини.


 Реализирани 3D филми (.mp4)