• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

публикувано на 14.10.2015 г.

Юридическо/физическо лице

Представляващ

съобщение
зх. номер

1

КИРИЛ ЕНЧЕВ ЛИПОВАНСКИ


94К-435-1#2/14.10.2015

2

РАФАИЛ ЮЛИЕВ СИМЕОНОВ


94Р-60-1#2/14.10.2015

3

НИАЗИ ХАСАНОВ ИБРЯМОВ


94Н-1236-1#2/14.10.2015

4

МАРГАРЕТ МЕРИ ЛЕЧ


94М-1950-1#2/14.10.2015

5

СТЕФАН МИХАЙЛОВ ЙОРДАНОВ


94С-2042-1#2/14.10.2015

6

БИЛЯНА ЙОРДАНОВА ДИМОВА


94Б-471-1#2/14.10.2015

7

ПИТЪР ДОНЪЛИ


94П-892-1#2/14.10.2015

8

ЕЛЕНА ЕВГЕНЬЕВНА ПОПОВА


94Е-810-1#2/14.10.2015

9

ЛЮСИЕН ТАСИМОВ АЗИСОВ


94Л-334-1#2/14.10.2015

10

ВЕНЕТА МИТКОВА ГОЧЕВА


94В-1312-1#2/14.10.2015

11

КРЕМЕНА ОГНЯНОВА ТОДОРОВА


94К-21-1#2/14.10.2015

12

ИВАН МЕТОДИЕВ СЛАВЧЕВ


94И-930-1#2/14.10.2015

13

ВЕНЕТА РАДОМИРОВА АСЕНОВА


94В-1278-1#2/14.10.2015

14

ИВАНКА МАРИНОВА РАДЕВА


94И-1237-1#2/14.10.2015

15

ФЬОДОР ВИКТОРОВИЧ ДОБРОНРАВОВ


94Ф-157-1#2/14.10.2015

16

КРАСИМИР ИВАНОВ БУДЕВ


94К-241-1#2/14.10.2015

17

СТЕФКА МИЛАЧКОВА ИВАНОВА


94С-491-1#2/14.10.2015

18

АНГЕЛ НИКОЛОВ АНГЕЛОВ


94А-1313-1#2/14.10.2015

19

ИГБАЛ АХМЕД ЯШАР


94И-491-1#2/14.10.2015

20

ТЕРМОПЛАСТИКА ЕООД

Христо Стефанов Стайков

    30-1755-1#2/14.10.2015

21

АА БУЛГАР ИНВЕСТ ЕООД

Александър Кучин

30-2395-1#2/14.10.2015

22

ТУРАЛ Г ЕООД

Виталий Билоненко

63-1637-1#2/14.10.2015

23

РЕНИМ ЕООД

Маноел Емилов Мянков

63-328-1#2/14.10.2015

24

МАРИНА БЕЙ РЕЗИДЪНС АД

Алексей Лъвович Киръянов

30-1233-1#2/14.10.2015