• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

публикувано на 08.09.2015 г.

Юридическо/физическо лице

Представляващ

съобщение
изх. номер

1

ЙОРДАН АТАНАСОВ СТОЯНОВ


94Й-193-1#2/08.09.2015

2

СТЕФАН СТЕФКОВ СТЕФАНОВ


94С-24-1#2/08.09.2015

3

МАРИЯН АЛДИНОВ ВАРАДИНОВ


94М-1155-1#2/08.09.2015

4

САШО ДЕМИРОВ ДИМИТРОВ


94С-2195-1#2/08.09.2015

5

ТОДОР БАНЕВ ТОДОРОВ


94Т-659-1#2/08.09.2015

6

ОКСЛИ ХОУМС ООД

Бърни Оксли

94О-112-1#2/08.09.2015

7

ПИРАМИДА ЛИМИТЕД ООД

Венцислав Игнатов Тодоров

63-1466-1#2/08.09.2015

8

СТЕФАНИ-СТЕФКА ИГНАТОВА ЕТ

Стефка Димитрова Игнатиева

30-720-1#3/08.09.2015

9

ЕВГЕНИ ДЕМИРЕВ ЯНАКИЕВ


94Е-172-1#2/08.09.2015

10

НУРВЕТ РЕЮФ НЕБИ


94Н-655-1#2/08.09.2015

11

МАГДАЛЕНА ХРИСТОВА ПЕЕВА


94М-1629-1#2/08.09.2015

12

НИКОЛАЙ ФИЛИПОВ БАНЧОВСКИ


94Н-1215-1#2/08.09.2015

13

СЕРГЕЙ ДМИТРИЕВИЧ САЛАБАШ


94С-2215-1#2/08.09.2015

14

ТАНЯ РАЧЕВА ГЕОРГИЕВА


94Т-668-1#2/08.09.2015

15

ЕМИЛИЯ АНГЕЛОВА СТАНЧЕВА


94Е-321-1#2/08.09.2015

16

ЛИЗА МАРИ КИНГ


94Л-332-1#2/08.09.2015

17

СНЕЖАНКА ДИМИТРОВА КАЛЪЧЛИЕВА


94С-540-1#2/08.09.2015

18

ИВЕЛИН ВАСИЛЕВ ИВАНОВ


94И-1192-1#2/08.09.2015

19

БОРИС АТАНАСОВ КУШЕВ


94Б-36-1#2/08.09.2015

20

ТОДОР ВЛАДКОВ БАРАКОВ


94Т-404-1#2/08.09.2015

21

АЛИ АХМЕДОВ ЯШАРОВ


94А-884-1#2/08.09.2015

22

ОЛЕНА ВАСИЛЕВА


94О-116-1#2/08.09.2015

23

ПЕТЪР ЙОРДАНОВ ДРАГНЕВ


94П-140-1#2/08.09.2015

24

ТЕМПО-ПЕТЪР ДРАГНЕВ ЕТ

Петър Йорданов Драгнев

30-438-1#2/08.09.2015

25

КБМ БЕСТ ОФ БЪЛГАРИЯ 2000 ЕООД

Александър Бестон

63-607-1#2/08.09.2015