• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


РЕЗЮМЕ НА ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА НАБЛЮДЕНИЕТО И ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОПР 2014-2020 Г. НА ОБЩИНА БАЛЧИК ПРЕЗ ПЕРИОДА 01.01.2014-31.12.2014 Г.


Прикачени файлове: