• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

СПИСЪК НА КОМПЛЕКСНИТЕ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ,
ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОБЩИНА БАЛЧИК

ОТ 25 МАРТ 2015 ГОДИНА


1. Точно наименование на администрацията: ОБЩИНА БАЛЧИК

2. Структура: услугите се извършват в „Информационен Център" и „Общинска данъчна служба"

3. Седалище и адрес: 9600 гр. Балчик, площад "21 септември" №6

4. Данни за кореспонденция: kao@balchik.bg, www.balchik.bg

5. БУЛСТАТ:  000852544

6. Работно време на администрацията: от 08:00 до 16:30 часа

7. Работно време на звеното за административно обслужване: от 08:00 до 16:30 часа


Заявление за заявяване на услуга (PDF) (DOC) (RTF)

Банкова информация

Протокол при устно заявяване на услугата (PDF) (DOC)