• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ - ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ КОМПЛЕКС (ОДК) - БАЛЧИК е образователна институция, осъществяваща общинската политика за осигуряване на обща подкрепа за личностно развитие на децата и учениците от 6 до 18 годишна възраст в Община Балчик, като организира и провежда дейности за развитие на интересите, способностите, компетентностите и изявата им в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта, глобалното, гражданското и здравното образование, както и за придобиване на умения за лидерство.

Всяка година повече от 800 деца откриват и развиват своите умения, дарования и таланти в над 20 форми за обучение - клубове, школи, формации, състави, групи.

Обучението в ЦПЛР-ОДК е безплатно. Осъществява се от учители - професионалисти, умеещи и обичащи да работят с деца.

Клуб „Компютър“ е изграден като нова форма в комплекса през 1999 г. Оборудван с нови съвременни компютри, спечелени по проект, финансиран от Агенцията за международно развитие на САЩ. За клуба в ЦПЛР - ОДК е осигурена първата интернет връзка от фирма „Лафи“ ЕООД, която и до днес поддържа и доставя безплатно интернет.

 

Всяка година в клуба се обучават над 100 ученици от 7 до 19 годишна възраст в областта на информационните технологии и информатиката.

Обучението е фокусирано върху системни и приложни програми, езици за програмиране, видео и аудио обработка, цифрова фотография, предпечат, уеб дизайн, локални мрежи, интернет, разработване на проекти. От 2011 г клубът разполага с нова компютърна зала, оборудвана със съвременни компютри, подарени от Община Балчик.

Клуб „Компютър“ е организатор на общински състезания по информационни технологии и направление „Мултимедия“ от общинския конкурс „Моята България“.

Ученици от клуба участват в областни, национални и международни конференции, конкурси, олимпиади и състезания. Завоювани са редица отличия по ИТ от национални състезания.

 

ОДК се развива в направленията: Клуб "Компютър", Клуб "Екология", Ученически парламент, Клуб "Журналистика", Клуб "Изобразително изкуство", Спортни танци - ТФ "Ритъм", Клуб "Театър", Школа Английски език, Клуб "Приказен свят",  Клуб "Керамика", Мажоретен състав, Клуб "Графика", Клуб "Стъклопис", Кръжок "Приложно изкуство", Фолклорен клуб.

    

През 2015 г. се отбелязаха 60 години от създаването на Общински Детски Комплекс.


Адрес: гр. Балчик 9600

ул. "Кирил и Методий" № 7

Директор: Пламен Иванов

Тел: 0579 7 29 67

e-mail: info-800067@edu.mon.bg

Web- site: www.odkbalchik.net