• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Община Балчик изпълнява проект „Съхраняване на природното наследство на гр. Балчик чрез обновяване на тематичен парк "ЕХО" по МЯРКА BG MIRG SH-K-B/2-2.2 "Защита на околната среда в рибарските области, с цел запазване на тяхната привлекателност, обновяване и развитие на крайбрежните рибарски селища и съхранение и развитие на природното и архитектурно наследство" по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕКТОР "РИБАРСТВО" /2007-2013/, Приоритетна ос 4 "Устойчиво развитие на рибарските области", Мярка 4.1. "Развитие на рибарските области", ПРИОРИТЕТ 2 "Оползотворяване на местните природни и културни ресурси".

Обща цел на проекта: Опазване на уникалната природа на гр. Балчик, чрез съхраняване и облагородяване на градски парк „Ехо".

Дейности по проекта:

1. Управление на проекта

2. Подготовка и провеждане на тръжни процедури

3. Изпълнение на дейности по ремонт и възстановяване

4. Провеждане на образователна кампания за опазване на околната среда и мероприятие с включени маршрути от природните и архитектурните забележителности в рибарската област.

5. Мерки за информиране и публичност

Очаквани резултати:  

- изградени три къта за спортуване на открито за деца от 3 до 6 години, за деца от 6 до 12 години и кът за възрастни;

- подменени бордюри и тротоарна настилка, които са силно компроментирани, с цел подобряване прилежащата инфраструктура за улесняване достъпа до парка;

- възстановена настилката по алеята и осигуряване на достъпна среда за лица в неравностойно положение;

- облагородяване на растителността в парка и тревните му площи.

- проведено мероприятие с включени маршрути от природните и архитектурните забележителности в рибарската област.

Обща стойност на проекта:  267 141 лева