Заповеди за осигуряване на пространствена изолация за стопанската 2014-2015 г. по реда на чл. 29, ал.4 от Закон за посевния и посадъчен материал на територията на с. Пряспа, с. Дропла, с. Сенокос, с. Безводица и с. Змеево в община Балчик:

- 1489/08.12.2014 г. (PDF)

- 1490/08.12.2014 г. (PDF)

- 1491/08.12.2014 г. (PDF)