• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

публикувано на 17.10.2014 г.

ОБЯВЛЕНИЕ


На основание чл.127, ал.1 от ЗУТ, „Рибни Ресурси" ЕООД гр.София, съобщава на всички физически и юридически лица, че във връзка с процедирането на ПУП - ПРЗ за УПИ IV - за озеленяване в кв.119 по плана на гр.Балчик, и изискването на чл.62, ал.З от ЗУТ се организира:


ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
 на ПУП - ПРЗ за УПИ IV - за озеленяване в кв.119 по плана на гр. Балчик


Графичните и текстови материали може да видите на сайта на Община Балчик и в сградата на Общинска администрация - Балчик, Община Балчик, пл. „21 септември" №6, стая №003.

Общественото обсъждане ще се проведе на 04.11.2014 г. от 15 часа в сградата на Община Балчик.

Всеки работен ден до датата и часа на провежданото обсъждане в Общинска администрация - Балчик се приемат и писмени мнения, възражения и въпроси, относно документите към ПУП -ПЗ за УПИ IV - за озеленяване в кв.119 по плана на гр. Балчик.

Прикачени файлове: