• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

С Ъ О Б Щ Е Н И Е


         Община Балчик уведомява гражданите на общината, че осигурява възможност да се правят справки в избирателните списъци, във връзка с предстоящите избори на 05.10.2014 г. за народни представители,  и по телефона.


        Справката е по ЕГН (единен граждански номер) и може да се извърши на безплатен (зелен) телефон 080013717 в  работното време на служителите в отдел "ГРАО", както и по време на дежурствата им (виж тук).