• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


С Ъ О Б Щ Е Н И Е


Общинска администрация Балчик уведомява жителите на общината, че във връзка с предстоящите избори на 05.10.2014 г. за народни представители ще бъде осигурено дежурство на служителите от отдел "ГРАО", както следва:

- 13 и 14.09.2014 г. - от 08.00 до 16.30 ч. - изтича срока за подаване на заявления за подвижна СИК

- 20 и 22.09.2014 г. - от 08.00 до 16.30 ч.

- 27.09.2014 г.         - от 08.00 до 16.30 ч.


В посочените дни отдел "ГРАО" ще извършва:

- издаване на удостоверения за гласуване на друго място на служебно заетите лица

- приемане на заявления за гласуване по постоянен  адрес

- отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци