• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за народни представители за Народно събрание на 05 октомври 2014 г. (чл. 39, ал. 1 от ИК) (TXT)
СЪОБЩЕНИЕ


Община Балчик, уведомява всички включени в секционните избирателни комисии за изборите на 05.10.2014 г., че на 23.09.2014 г. /вторник/ от 13.00 часа, в ч-ще "Паисий Хилендарски" гр. Балчик ще се проведе обучение от районната избирателна комисия - Добрич.


 СЪОБЩЕНИЕ


Условия за гласуване на хора с увреждания на изборите на 05.10.2014 г.

Съгласно чл.234, ал.1 и 2 от Изборния кодекс "Избирател с увредено зрение или затруднения в предвижването може да гласува в избрана от него подходяща секция". Най-подходящите за гласуване на хора с увреждания са секциите намиращи се:


- В ч-ще "Васил Левски"- СИК №14

- В клуба на ул. "Варненска"/до Школата/ - СИК №12

- В детска ясла ЖК "Балик" - СИК №9

- В клуба на ул. "Черно море" - СИК №1


Хората, нуждаещи се от помощ за предвижване до избирателните секции от гр. Балчик в деня на изборите, ще могат да подават заявки от 6.00 до 18.15 часа на дежурния телефон 0579 71055 в отдел "ГРАО" в Общината. Транспорта е осигурен от общината.


УВЕДОМЛЕНИЕ


Във връзка с предстоящите избори за Народни представители на 05.10.2014 г.

Общинска администрация - Балчик, уведомява избирателите, че могат да се подават писмени заявления до Кмета на Община Балчик, Кметовете по населени места за:

1. Отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци въз основа на заявление до 27.09.2014 г. (приложение 10)

2. Удостоверения за гласуване на друго място се издават само на кандидатите за народни представители,членове на ЦИК, членове на РИК  и на наблюдатели след подадено писмено заявление  в срок до 20.09.2014 г. (приложение 19)

3. Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различно населени места, може да поискат да бъдат вписани в избирателния списък по настоящ адрес.Желаещите да гласуват по настоящ адрес подават писмено искане до Общинска администрация Балчик отдел"ГРАО", и кметствата до 20.09.2014 г. включително. (приложение 14)

4. Избиратели с трайни увреждания, които не могат да упражнят избирателното си право в изборните помещения, но желаят да гласуват с подвижна избирателно кутия, заявяват желанието си в писмена  форма чрез заявление и прилагат копие от документ на ТЕЛК/НЕЛК в Общината по постоянен адрес но не по късно от 14.09.2014 г. (приложение 17)

Избирателните списъци са обявени на местата съгласно заповед на кмета на Община Балчик № 947 от 08.08.2014 г.