• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

logo

Община Балчик реализира проект по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013", Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск".  Проектът се нарича „Реализация на Център за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) - гр. Балчик с капацитет 14 деца и благоустрояване на прилежащото дворно в УПИ III, кв. 148, ж.к. „Балик". Общата му стойност е 817 885, 68 лв.


         Общата цел на проекта е в гр. Балчик да бъде  изграден модерен център за настаняване           от семеен            тип.

Значимост на проекта:
      Със стартирането на дейността в центъра ще се допринесе за по-качествен живот на деца и младежи с увреждания, останали без родителски грижи и в по-късен етап включването им в социалния          живот.

       Чрез реализацията на проекта се подобри социалната инфраструктура на Община Балчик, предоставяща услуги в общността на децата и младежите с увреждания и се осигурява социалното им включване и равен достъп.

       Към момента е построена сградата за настаняване от семеен тип, която е с капацитет 14 деца. Тя е решена на три групи, които имат известна самостоятелност и лесен и осигурен достъп до общите  помещения  - трапезария и кухня. Всяка група е обособена като самостоятелно жилище с три спални помещения, дневна, коридор и  баня. Организацията на вътрешното пространство на сградата гарантира лично пространство и лични вещи на живущите в ЦНСТ. Сградата на Центъра за настаняване от семеен тип е едноетажна и се състои от три тела. Създаването й ще допринесе за по-качествен живот на децата и лицата с увреждания, останали без родителска грижа, и по-лесното им адаптиране в социалния живот впоследствие.


snimka


snimka