• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

---

публикувано на 08.08.2023 г.

ОДИТЕН ДОКЛАД № 0100313322 ЗА ИЗВЪРШЕН ОДИТ НА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2022 г. (PDF)

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА (PDF)

БАЛАНС НА ОБЩИНА БАЛЧИК КЪМ 31.12.2022 г. (PDF)

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ КЪМ 31.12.2022 г. (PDF)

---

публикувано на 04.07.2022 г.

ОДИТЕН ДОКЛАД № 0100314121 ЗА ИЗВЪРШЕН ОДИТ НА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2021 г. (PDF)

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА (PDF)

БАЛАНС НА ОБЩИНА БАЛЧИК КЪМ 31.12.2021 г. (PDF)

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ КЪМ 31.12.2021 г. (PDF)

---

публикувано на 27.05.2021 г.


ОДИТЕН ДОКЛАД № 0100312720 ЗА ИЗВЪРШЕН ОДИТ НА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2020 г. (PDF)

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА (PDF)

БАЛАНС НА ОБЩИНА БАЛЧИК КЪМ 31.12.2020 г. (PDF)

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ КЪМ 31.12.2020 г. (PDF)


---

публикувано на 02.06.2020 г.


ОДИТЕН ДОКЛАД № 0100312019 ЗА ИЗВЪРШЕН ОДИТ НА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2019 г. (PDF)

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА (PDF)

БАЛАНС НА ОБЩИНА БАЛЧИК КЪМ 31.12.2019 г. (PDF)

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ КЪМ 31.12.2019 г. (PDF)

---

публикувано на 12.08.2019 г.


ОДИТЕН ДОКЛАД № 0100312418 ЗА ИЗВЪРШЕН ОДИТ НА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2018 г. (PDF)

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА (PDF)

БАЛАНС НА ОБЩИНА БАЛЧИК КЪМ 31.12.2018 г. (PDF)

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ КЪМ 31.12.2018 г. (PDF)


---

публикувано на 07.08.2018 г.

ОДИТЕН ДОКЛАД № 0100305818 ЗА ИЗВЪРШЕН ОДИТ НА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2017 г. (PDF)

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА (PDF)

БАЛАНС НА ОБЩИНА БАЛЧИК КЪМ 31.12.2017 г. (PDF)

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ КЪМ 31.12.2017 г. (PDF)


---

публикувано на 07.06.2017 г.

ОДИТЕН ДОКЛАД № 0100300117 ЗА ИЗВЪРШЕН ОДИТ НА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2016 г. (PDF)

СТАНОВИЩЕ ЗА ЗАВЕРКА НА ГОДИШНИЯ ФИНАСОВ ОТЧЕТ ЗА 2016 г. (PDF)

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА (PDF)

БАЛАНС НА ОБЩИНА БАЛЧИК КЪМ 31.12.2016 г. (PDF)

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ КЪМ 31.12.2016 г. (PDF)

---

ОДИТЕН ДОКЛАД № 0100312016 ЗА ИЗВЪРШЕН ОДИТ НА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2015 г. (PDF)

СТАНОВИЩЕ ЗА ЗАВЕРКА НА ГОДИШНИЯ ФИНАСОВ ОТЧЕТ ЗА 2015 г. (PDF)

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА (PDF)

БАЛАНС НА ОБЩИНА БАЛЧИК КЪМ 31.12.2015 г. (PDF)

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ КЪМ 31.12.2015 г. (PDF)ОДИТЕН ДОКЛАД № 0590301015 ЗА ИЗВЪРШЕН ОДИТ НА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2014 г. (PDF)

СТАНОВИЩЕ ЗА ЗАВЕРКА НА ГОДИШНИЯ ФИНАСОВ ОТЧЕТ ЗА 2014 г. (PDF)

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА (PDF)

БАЛАНС НА ОБЩИНА БАЛЧИК КЪМ 31.12.2014 г. (PDF)


ОДИТЕН ДОКЛАД № 0100041113 ЗА ИЗВЪРШЕН ОДИТ НА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2013 г.

СТАНОВИЩЕ ЗА ЗАВЕРКА НА ГОДИШНИЯ ФИНАСОВ ОТЧЕТ ЗА 2013 г.

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

БАЛАНС НА ОБЩИНА БАЛЧИК КЪМ 31.12.2013 г.

СПРАВКИ 2013


ОДИТЕН ДОКЛАД № 0100015213 ЗА ИЗВЪРШЕН ОДИТ НА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2012 г.

СТАНОВИЩЕ ЗА ЗАВЕРКА НА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2012 г.

БАЛАНС НА ОБЩИНА БАЛЧИК КЪМ 31.12.2012 г.


ОДИТЕН ДОКЛАД № 0100020012 ЗА ИЗВЪРШЕН ОДИТ НА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2011 г.

СТАНОВИЩЕ ЗА ЗАВЕРКА НА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2011 г.

БАЛАНС НА ОБЩИНА БАЛЧИК КЪМ 31.12.2011 г.


ОДИТЕН ДОКЛАД № 0100011711 ЗА ИЗВЪРШЕН ОДИТ НА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2010 г.

СТАНОВИЩЕ ЗА ЗАВЕРКА НА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2010 г.

БАЛАНС НА ОБЩИНА БАЛЧИК КЪМ 31.12.2010 г.