• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Община Балчик напомня, че съгласно чл.36, ал.3 от Наредба за обществения ред на територията на община Балчик, работното време на всички обекти (магазини за хранителни и промишлени стоки, туристически обекти, аптеки, оптики, обекти за услуги, бензиностанции и газстанции, площадки за изкупуване на черни и цветни метали, компютърни и игрални зали, производствени цехове и предприятия) е до 23.00 часа.

Удължено работно време (за сезонните обекти до 30 октомври на текущия сезон, а за целогодишните до края на текущата календарна година) се утвърждава със заповед на Кмета на Община Балчик.