• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

     Изпълнението на проекта стартира на 01/12/2007 и приключи на 30/11/2008.

    Регионът на Северното черноморско крайбрежие включва разнообразен ландшафт с богато разнообразие и наличие на различни видове системи, разположени в редица защитени територии и специфични по своя характер природни обекти.
   Повечето защитени територии имат утвърдени планове за управление. След обществено осъждане ПУ на Поддържан резерват “Балтата” е приет през 2004 г., по който к.к. “Албена” активно работи. Този инструмент създава възможности за планиране, координиране и управление на развитието на екотуризма и дестинацията.
   В дестинацията развитието на екотуризма допринася за благополучието на местните хора, запазвайки биоразнообразието, природното и културно наследство на територията.
   Опазването на биоразнообразието, контролираният достъп, балансираното социализиране и експониране на защитената територия е възможно чрез изградените по проекта екопътеки, прогледни площадки, кули за наблюдение на птици.

     Проектът е финансиран по Програма ФАР за Трансгранично сътрудничество BG 2005/017-455.01.02 "Устойчиво развитие и запазване на биоразнообразието", компонент 2."Опазване на биоразнообразието".

     Номерът на проектното предложение е BG 2005/017-455.01.02.01.17.

     Стойността на проекта е 232064.37 лв., финансиран от програма ФАР - 90% и от Община Балчик, - 10%.