• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

logo     

Община Балчик успешно приключи проект по Схема BG051PO001-1.1.03 “Развитие” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013 г.”

       По тази схема бяха назначени на работа 150 безработни лица на длъжности: помощник в строителството, пътна поддръжка, работник в озеленяването.

    Извършен е подбор между насочените от  дирекция “Бюро по труда” безработни лица, които преминаха квалификационно обучение за придобиване на професия/специалност.

        След успешното приключване на квалификационно обучение и извършен окончателен подбор са сключени договори с избраните работници по заявената  професия/специалност, за период  от 12 месеца.