Проект “Черноморски велосипед – Диверсифициране на туристическите услуги в трансграничният регион Констанца – Балчик чрез велосипеди BSB” се изпълнява в рамките на Програма за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007-2013 г. Община Балчик изпълнява проекта в партньорство с община Констанца.

Продължителността на проекта е 18 месеца. Общия бюджет на проекта е 1 498 533,24 евро, като община Балчик разполага с 317 915,00 евро.

Основната цел на проекта е подобряване на сътрудничеството на бизнеса чрез разнообразяване на туристическите услуги в граничната зона, а именно градовете Констанца и Балчик, с цел намаляване на периферните различия на областта и насърчаване на трансграничното сътрудничество. Специфичната цел на проекта е разнообразяване на туристическите услуги чрез създаване на мрежа от станции за велосипеди в градовете Констанца и Балчик.

Дейностите по проекта са:

1. Междуинституциално сътрудничество и управление на Проекта;

2. Представяне, публичност на проекта и разпространение на информация;

3. Обществени поръчки за услугите, оборудването и материалите необходими за изпълнението на Проекта;

4. Извършване на строителни и монтажни работи;

5. Въвеждане в експлоатация на мрежата от велостоянки;

6. Поддръжка на системата;

7.Одит на проекта.

Очакваните резултати от проекта са:

- Алтернативен транспорт и услуги за отдих на туристите, които идват в градове Констанца и Балчик, чрез създаване на мрежа от станции за колелета под наем, управлявани от функционална компютърна система.

- Проведена работна среща с участието на представители от двете градски администрации и туроператори;

- Действия за насърчаване и разпространение на информация;

- Повишаване степента на удовлетвореност и броя на туристите в Балчик и Констанца, която се дължи на развитието на алтернативните услуги за отдих.

 

Станциите за велосипеди под наем  ще бъдат разположени на територията на община Балчик, като 3 от тях ще са  в гр. Балчик, 1 – на паркинга на „Двореца“, 1 във в.з. „Златна рибка“ и 1 в к.к. „Албена“.

 

До този момент е избран изпълнител, който ще изготви работен проект на обект „Велостоянки за наемане на велосипеди в Община Балчик“,  в процес на избор са изпълнителите по мерките за информация и публичност по проекта, и одит на проекта.